Archive for the ‘TINGKATAN 4’ Category

Perdagangan-Tingkatan4-Bab5-Industri Kecil dan Sederhana

Bab 5

Industri Kecil dan Sederhana

Industri Kecil dan Sederhana

 

 1. Ini melibatkan proses pembuatan , pemprosesan dan penghasilan bahan-bahan mentah kepada barang-barang siap .
 2. IKS menghasilkan peralatan dan komponen untuk industri berat .
  1. IKS merupakan syarikat perkilangan yang memounyai nilai jualan tahunan yang tidak melebihi RM25 juta . Pekerja sepenuh masa juga tidak melebihi 150 orang .
  2. (a) Industri kecil :

-          Mempunyai jumlah pekerja sepenuh masa tidak melebihi 50 orang pekerja

-          Memiliki nilai jualan tahunan yang tidak melebihi RM10 juta

(b) Industri sederhana :

-     mempunyai jumlah pekerja sepenuh masa antara 51 hingga 150 orang

pekerja

-     memiliki nilai jualan tahunan antara RM10 juta hingga RM25 juta

5.    Ciri-ciri IKS

 1. Modal kecil
 2. Teknologi pengeluaran yang terhad / rendah
 3. Jenis keluaran : Menghasilkan barang keperluan harian pengguna seperti makanan , perabot , tekstil dan kraf tangan serta komponen dan alat ganti untuk industri besar .
 4. Organisasi : Diasaskan oleh keluarga dan dibantu oleh ahli-ahlinya keluarga , saudara-mara dan beberapa pekerja lain .
 5. Lokasi : Terletak di merata-rata tempat seperti di rumah kediaman , pinggir bandar , desa atau luar bandar .
 6. Pekerja yang separuh mahir .

6.    Kegiatan IKS :

 1. Industri berasaskan sumber

-          bergantung pada bahan-bahan mentah yang mudah diperolehi dalam tempatan

-          contoh : rotan , untuk membuat perabot

 1. Industri berasaskan logam

-          melibatkan aktiviti pembuatan dari segi kimpalan , faundari , dan mesin

-          menghasilkan komponen untuk industri berat dan industri pembinaan

-          contoh : skru , bingkai besi dan paku

 1. Industri berasaskan plastik

-          melibatkan teknologi pembuatan dalam industri petrokimia .

-          contoh : perhiasan plastik , tayar , dan kompmnen plastik .

 1. Industri berasaskan elektrik dan elektronik

-          mendapat bantuan teknologi dalam pembuatan elektrik dan elektronik daripada syarikat besar

-          menghasilkan komponen yang diperlukan .

-          contoh : suis , kapasitor , dan papan litar .

 1. Industri komponen automotif

-          menghasilkan komponen yang diperlukan melalui pangaturan kontrak khas dan subkontrak .

-          contoh : lampu kereta , bateri kereta , dan bumper kereta .

 1. Industri pempromosesan makanan

-          berasakan penggunaan bahan-bahan mentah tempatan .

-          contoh : mengawetkan makanan , biskut , dan gula-gula .

 1. Industri pembuatan lain

-          merangkumi industri kimia dan farmaseutikal .

-          contoh barangan industri kimia ialah keluaran petrokimia seperti cat dan keluaran petroleum lain .

-          contoh barangan industri farmaseutikal ialah ubat-ubatan .

Kepentingan IKS :

 1. Kepentingan IKS

-          membekalkan peluang pekerjaan

-          menggantikan barangan import

-          memnuhi pasaran tempatan

-          memaksimumkan penggunaan bahan-bahan mentah tempatan

-          menjimatkan pertukaran mata wang asing

-          menjadi teras kepada aktiviti-aktiviti perniagaan mencipta dan mengagihkan pendapatan

-          meninggikan taraf hidup masyarakat

2.    Kepentingan IKS menguntungan tiga pihak yang utama , iaitu

-          tenaga kerja / penduduk setempat

-          masyarakat

-          negara

 1. Usahawan merupakan perangsang umata dalam perkembangan IKS . Usahawan menggabungkan faktor-faktor pengeluaran yang lain , iaitu tanah , modal , dan buruh dalam IKS .

Kaitan antara IKS dengan Industri Berat

 

 1. IKS menghasilkan barang-barang keluaran yang digunakan sebagai bahan mentah oleh industri berat . Industri berat tidak dapat mengeluarkan semua bahan input dengan pengeluaran sendiri .
 2. Perkaitan antara IKS dengan industri berat membawa kepada perkara-perkara berikut :

-          Pengkhususan antara industri

-          Rangkaian pemasaran yang rapat

-          Pemindahan teknologi antara industri

-          Pengubahsuaian dan pembaharuan dalam keluaran

-          Ekonomi bidangan kepada industri berat

-          Perkembangan infrastruktur

 1. Tiga jalinan utama antara IKS dan industri berat ialah
  1. Pemasaran bersepadu

-          merupakan perlindungan daripada industri besar dari segi bayaran segera dan pesanan / pasaran tetap .

-          juga dikenali sebagai ‘Konsep Payung’

-          membantu IKS memperoleh modal pusingan untuk meneruskan operasi pengeluaran dan meningkatkan mutu keluaran .

 1. Pengaturan kontrak khas

-          melibatkan perjanjian antara IKS dengan industri besar

-          IKS membekalkan komponen mengikut keperluan yang ditetapkan oleh industri besar .

-          Menjamin pasaran keluaran IKS dan mendapat modal untuk menggembangkan operasi pengeluaran .

-          Mewujudkan peluang pekerjaan

 1. Subkontrak

-          industri besar mengenakan cirri-ciri spesifikasi barang ke atas keluaran IKS

-          industri besar memberi kemudahan pembiayaan dari segi kredit , pembelian bahan-bagan mentah dan pengangkutan kepada IKS yang berkenaan .

-          Contoh : Skim Perniagaan Vendor .

Masalah IKS

 

 1. IKS menghadapi masalah-masalah berikut :
  1. masalah pemasaran
  2. persaingan hebat daripada pelaksanaan AFTA
  3. masalah kewangan dan kredit
  4. masalah pengurusan dan pentadbiran
  5. masalah teknikal
  6. kawalan mutu keluaran
  7. masalah lokasi
  8. masalah kekurangan bahan mentah
  9. hubungan dengan industri berat
  10. Masalah-masalah tersebut menjelaskan perkembangan dari segi :
   1. tahap produktiviti
   2. liputan pasaran di dalam dan luar negeri
   3. kaedah pengeluaran
   4. faedah berbanding
   5. mutu keluaran
   6. kekalan / kekuatan undustri dalam pasaran
   7. kecekapan ekonomi IKS
   8. Cara-cara mengatasi masalah IKS :
    1. program rantaian industri
    2. program pembangunan infrastuktur untuk menyediakan tapak perkilangan
    3. program pembangunan dan peningkatan
    4. program peyelidikkan dan pembangunan
    5. pembangunan pemasaran
    6. program bantuan kewangan

Perdagangan-Tingkatan4-Bab4-Perniagaan Antarabangsa

Bab 4

 

Perniagaan Antarabangsa

Perniagaan Antarabangsa

 

 1. Perniagaan luar negeri ialah perniagaan yang berlaku antara penduduk sesebuah negara lain , iaitu urus niaga yang dilakukan melintasi sepadan sesebuah negara
 2. Perniagaan ini melibatkan kegiatan import , eksport , enterport melibatkan pertukaran wang asing
 3. Sebab-sebab wujudnya perniagaan antarabangsa :
 4. Perbezaan sumber semula jadi
 5. Perbezaan iklim dan jenis tanih
 6. Faedah berbanding dalam pengeluaran
 7. Perbezaan cita rasa dan keperluan pengguna
 8. Peningkatan taraf hidup masyarakat
 9. Budaya masyarakat
  1. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada :
  2. Pengguna

-          memenuhi keperluan dan kehendak pengguna

-          menambahkan pilihan barang dan pekhidmatan

-          barang bermutu pada harga rendah

-          meninggikan taraf hidup pengguna

 1. Pengeluar

-          menggalakkan penkhususan dan pengeluaran secara besar-besaran

-          pasaran yang luas membolehkan pengeluaran menambah keluaran dan keuntungan

-          pertukaran teknologi dan pengetahuan

-          menambahkan bekalan bahan mentah

 1. Negara

-          menambahkan pendapatan negara

-          memupuk sefahaman dan kejersama 2 hala

-          menggalakkan pengkhususan antarabangsa

-          menambahkan pertukaran mata wang asing

-          mengatasi masalah kekurangan sumber alam

-          memberikan lebih banyak peluang pekerjaan untuk mangatasi masalah penganguran

Perniagaan Import , Eksport dan Entreport

 

 1. Perniagaan antarabangsa melibatkan urus niaga import , eksport dan entreport .
 2. Perniagaan antarabangsa mengakibatkan pertukaran barang atau perkhidmatan dengan suatu tingkat harga tertentu .
 3. Perniagaan import merupakan pertukaran hak milik barang atau pekhidmatan melalui sempadan politik untuk memenuhi kehendak pengguna tempatan . Petukaran wang asing membolehkan pengguna menikmati barangan asing .
 4. Perniagaan eksport berlaku apabila peniaga tempatan mengeksport barang keluaran ke pasaran antarabangsa untuk merebut keuntungan dan memenuhi permintaan pengguna asing .
 5. Perniagaan enteport melibatkan pengimportan barang-barang asing untuk diproseskan sebelum dieksport semula ke negara-negara asing .
 6. Saluran eksport :

-                Eksport secara langsung

-                Pejabat cawangan di negara pengimport

-                Ejen komisen wakil atau komisen

-                Wakil atau pengembara dangangan antarabangsa

-                Rombongan dangangan ke luar negeri

-                Saudagar eksport

7.  Saluran import

-         import secara lansung

-         pejabat cawangan pengeksport

-        ejen komisen

-         saudagar import

-         wakil atau pengembara dagangan

-          pameran atau petunjukan dagangan

 1. Halangan dalam perniagaan antarabangsa

a. prosedur kastam dan sekatan

- tarif dan duti lindungan

- kuartor

- embargo

b. penggunaan bahasa yang berlainan

c. penggunaan mata wang yang berlainan

d. sukatan , ukuran , dan timbangan yang berbeza

e. cara pembayaran berbeza

f. banyak dokumentasi yang rumit

g. risiko yang tinggi

h. perbezaan piawaian barang

i. situasi politik sukar diramalkan

j. kebudayaan dan cita rasa yang berbeza

11. Antara bantuan kerajaan kepada pengeksport adalah seperti yang berikut

a. menubuhkan pusat perdangangan eksport malaysia (MEXPO)

b. menubukan institut peyelidikan

c. mengadakan kawasan perdagangan bebas

d. memberi taraf perintis dan alaun eksport

e. mengadakan rombongan perdagangan keluar negeri

f. menubuhkan bahagian perdagang antarabangsa

g. memberi jaminan kredit eksport (MECIB)

h. mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan Negara lain

i. mengadakan pameran atau ekspo dagangan di luar negeri

j. mengadakan kemudahan ‘dry port

Dokumen Perniagaan Antarabangsa

 

 1. Tergolong dalam 5 kumpulan iaitu :

-          dokumen perniagaan

-          dokumen pengangkutan

-          dokumen insyuran

-          dokumen kastam

-          dokumen pembayaran

 1. Dokumen perniagaan merupakan dokumen secara rasmi antara pengimport dan pengeksport iaitu :

-          inden

-          invois

-          konsular

-          invois eksport

-          sijil asal usul

 1. Dokumen pengangkutan merupakan dokumen bertulis untuk menyusun dan mengankut barang-barang dalam perniagaan antarabangsa .

Dokumen itu termasuklah :

-          bil udara

-          bil muatan

-          nota perkapalan

 1. Bil udara ialah dokumen penghantaran barang dengan pengangkutan udara . Dokumen itu juga digunakan sebagai bukti penerimaan barang , bukti kontrak , nota serahan , dan nota makluman .

-          tidak boleh digunakan sebagai cagaran

-          bukan dokumen kah milik barangan

 1. Bil muatan ialah dokumen penghantaran barangan dengan pengangkutan laut .

-          Merupakan dokumen hak milik barang

-          Boleh dicagarkan untuk mendapatkan pinjaman bank

-          Mencatat barang-barang kerosakan

-          Dua jenis bil muatan , iaitu bil bersih dan bil kotor

 1. Nota perkapalan dihantar kepada pihak Lembaga Pelabuhan untuk

-          memunggahkan barang ke kapal yang berkenaan

-          meyantakan jumlah barang yang dihantar dan jenis barangan

 1. Dokumen insyurans , iaitu polisi insyuran merupakan pelindungan kepada barang-barang dalam perjalanan pengangkutan sehingga sampai ke destinasinya
 2. Dokumen kastam sepaerti borang perakuan kastam untuk barang yang tidak dikenakan cukai import dan barang yang dikenakan cukai imbport .
 3. Dokumen pembayaran termasuklah

-          bil perintah

-          kredit berdokumen

-          surat cagaran

Perdagangan-Tingkatan4-Bab3-Perniagaan Dalam Negeri

Bab 3

Perniagaan Dalam Negeri

Perniagaan Dalam Negeri

 

 1. Perniagaan dalam negeri meliputi semua aktiviti menjual dan membeli yang berlaku dalam negara yang sama.
 2. Perniagaan dalam negeri terdiri daripada.
 1. Perniagaan runcit
 2. Perniagaan borong

 

 

Saluran Agihan

1        Perniagaan dalam negeri memerlukan saluran agihan untuk mengagihkan barang-barang keluaran kilang sehingga ke tangan pengguna akhir.

2        terdapat 4 jenis saluran agihan:

 1. Pengeluar > Pengguna
 2. Pengeluar > Peruncit > Oengguna
 3. Pengeluar > Pemborong > Peruncit > Pengguna
 4. Pengeluar > Ejen > Pemborong > Peruncit > Pengguna

3        Pemilihan jenis saluran agihan bergantung sifat barang , kadar penggunaan sesuatu barang , dan saiz pasaran yang terlibat .

Perniagaan Runcit

1        Perniagaan runcit merujuk kepada urusan jual beli barangan dalam kuantiti yang kecil

2        Fungsi-fungsi peruncit :

 1. menjual beraneka jenis barang
 2. menjual dalam kuantiti yang kecil mengikut kehendak pengguna
 3. berdekatan dengan kawasan perumahan (pelanggan)
 4. memberi nasihat kepada pelanggan
 5. menyampaikan maklumat kepada pemborong dan pengeluar
 6. menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan
 7. menyediakan perkhidmatan selepas kredit
 8. mengagihkan barang bagi pihak pengeluar dan pemborong
 9. meyinpan dan mempamerkan stok

3   Terdapat 2 jenis perniagaan runcit iaitu perniagaan runcit kecil-kecil dan pernaigaan runcit besar-besaran .

4   Bentuk-bentuk perniagaan runcit kecil-kecilan :

a.    kedai tunggal am dan kedai tunggal khas

b.    tanpa kedai seperti penjaja dan pegerai

5   Perniagaan runcit besar-besaran

 1. pasaraya
 2. kedai sejaras
 3. kedai aneka jabatan
 4. koperasi runcit

6        Bentuk peruncitan lain :

 1. pesanan mel
 2. jualan langsung
 3. mesin peruncitan automatic
 4. francais
 5. E-dagang
 6. Televisyen interaktif
 7. Kedai catalog

7        Ciri-ciri perniagaan runcit kecil-kecilan

 1. Memerlukan modal perniagaan yang besar
 2. Mudah ditubuh
 3. Pengurusan dan pentadbir tidak rumit
 4. Membeli secara kecil-kecilan daripada pemborong
 5. Memberi layanan peribadi

8   Ciri-ciri perniagaan runcit besar-besaran :

a.   Barang dibeli secara pukal daripada pengeluar

b.   Membayar tunai atau dengan segera

c.   Mengamal pengkhususan dan pembahagian kerja

d.  Jualan tunai dan sistem layan diri

e.   Menyediakan pelbagai kemudahan untuk keselesaan pelanggan seperti                                                              tempat letak kereta , lif , troli , penghawa dingin dll

 

 

 

Perniagaan Borong

1        Perniagaan borong ialah kegiatan membeli barang secara pukal daripada pengeluar dan mejual dalam kuantiti yang dikehendaki oleh peruncit .

2        Fungsi pemborong :

 1. membeli barang secara pukal dan memecah pukal
 2. mengadakan kemudahan pergudangan
 3. membiayai pengeluar dan peruncit
 4. menyumbangkan maklumat tentang pasaran
 5. menyediakan kemudahan pengangkutan
 6. menyediakan barang-barang untuk dijual
 7. mengadakan promosi

3        Pemborong dapat disingkirkan apabila :

 1. Timbulnya arah aliran baru dalam perniagaan runcit
 2. Wujud perniagaan runcit besar-besaran
 3. Tertubuhnya koperasi-koperasi oleh pengguna dan penggeluar
 4. Pengeluar membuka kedai runcit sendiri
 5. Barang-barang mesti dibuat mengikut arahan atau tempahan khas pelanggan
 6. Pengeluar melantik ejen sendiri
 7. kerajaan menubuhkan lembaga pemasaran untuk membantu para petani memasarkan hasil-hasil mereka
 8. barang-barang amat mahal dan tidak mempunyai permintaan yang tetap seperti kereta api , kapal terbang , dan kapal tangki

 

Dokumen Peniagaan dalam Negeri

 1. Peringkat sebelum proses jual beli :
 1. Jurnal perniagaan
 2. Surat pertayaan
 3. Senarai harga
 4. Sebut harga
 5. Risalah
 6. Catalog
 7. Pesanan
 8. Surat rujukan perniagaan
 9. Nota maklumat
 10. Nota serahan
 11. Nota kiriman
 12. Invois
 13. Invois proforma
 14. Nota debit
 15. Nota kredit
 1. Peringkat semasa proses jual beli :

3         Peringkat selepas jual beli :

 1. Penyata akaun
 2. Resit

4        Butir-butir lain dalam dokumen perniagaan dlam negeri termasulah :

 1. Diskoun harga

-          Potongan haraga daripada harga dalam senarai harga , sebut harga , atau katalog .

-          Diberikan dalam bentuk peratus dan akan ditolak terus daripada jumlah harga dalam invois .

 1. Diskaun tunai

-          Potongan wang tunai yang diberikan kepada pelanggan untuk menggalakannya menjelaskan hutangnya dengan segera .

-          Ditolak daripada jumlah hutang atau harga bersih dalam invois semasa pembayaran dijelaskan

 1. Masa serahan

-          serahan hadapan

-          serahan sedia

-          serahan segera

 1. Syarat serahan

-          angkutan dibayar

-          angkutan hadapan

-          kos , insyuran , tambang

-          percuma ke dalam kapal

-          angkutan tambahan

-          tanpa kerja dan tanpa gudang

-          loko

-          percuma ke dalam gerabak

-          percuma di sisi trak

-          percuma smapai dermaha

 1. Syarat pembayaran

-          bayar waktu terima (B.W.T)

-          tunai waktu pesanan (T.W.P)

-          tunai segera atau bayaran segera

-          tunai bersih atau bayaran bersih

 

 

 

Kaedah Jualan

 

 1. Jualan tunai melibatkan pertukaran hak milik barangan dengan bayaran tunai kepada peniaga . Tanpa bayaran yang mengcukupi , seseorang pelanggan tidak dapat menikmati sesuatu barangan .
 2. Jualan kredit diberikan kepada pelanggan yang membeli dengan kemudahan kredit untuk tempoh masa tertentu . Jualan kredit terdiri daripada sewa beli dan bayaran tertunda .
 3. Jualan prabayar meminta pelanggan membayar sejumlah bayaran sebelum perkhidmatan perniagaan dijalankan . Amalan ini popular untuk perkhidmatan pengangkutan dan perhubungan . Contohnya , kad telefon .
 4. Jualan konsainan merujuk kepada perniagaan yang bergantung pada jumlah jualan . Peniaga diberi komisen oleh pembekal berdasarkan nilai urus niaga semasa .

Perdagangan-Tingkatan4-Bab2- Unsur Perdagangan

Bab 2

Unsur Perdangangan

Perdangangan

 

1              Perdagangan dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan yang berkaitan dengan pembelian , penjualan , dan pengagihan barangan dan perkhidmatan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir pada masa , tempat , kuantiti , dan harga tertentu . Kegiatan perdangangan ini dapat memuaskan keperluan dan kehendak pengguna .

2              Perdangangan terdiri daripada dua bidang iaitu perniagaan dan bantuan perniagaan . Rajah berikut dapat merumuskan perdagangan dan bidang-bidangnya .


Perniagaan

 

1        Perniagaan melibatkan aktiviti membeli dan menjual barang-barang dan perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan .

2        Perniagaan dapat digolongkan kepada dua :

1        Perniagaan dalam negeri

2        Perniagaan luar negeri

 

Bantuan Perniagaan

Bantuan-bantuan perniagaan ini terdiri daripada perkhidmatan , bank , pengangkutan , komunikasi , insyurans , promosi , dan pergudangan .

Perkhidmatan Bank

1        Menyediakan pelbagai urusan peyimpanan , pembayaran dan penerimaan wang secara kancar , selamat , dan cepat .

2        Bank juga menyediakan pelbagai jenis pembiayaan kewangan kepda peniaga yang memerlukan wang tunai ataupun mengalami kekurangan modal .

Perkhidmatan Insyuran

1        Insyuran da[at memberikan perlingdungan kepada peniaga terhadap pelbagai risiko yang boleh merugikan peniaga ialah risiko harian yang dihadapi oleh peniaga ialah risiko kecurian , kebakaran , kemalangan , dan pecah amanah .

2        Peniaga mendapat ganti rugi sekiranya risiko itu telah berlaku

Promosi

Promosi membantu peniaga dengan pelbagai cara seperti yang berikut :

 1. Memperkenalkan keluaran dan perkhidmatan baru kepada pengguna
 2. Promosi yang berulangan dapat mengigatkan pengguna tentang barang-barang lama di pasaran . Dengan ini , promosi dapat mengekalkan permintaan terhadap sesuatu barangan
 3. Mempengaruhi pengguna supaya setia kepada jenama tertentu .

Pergudangan

1        Pergudangan membantu pengeluaran yang menghasilkan barangan lebih awal daripada permintaan . Dengan menyimpan barang lebihan dalam gudang , barangan dapat dipasarkan secara beransur-ansur mengikut permintaan .

2        Selain dapat menyimpan barang dengan selamat , pergudangan dapat menyelaraskan permintaan dan penawaran dan seterusnya menstabilkan harga barang .

Pergangkutan

1        Pergangkutan melibatkan pemindahan barang-barang lebihan dari pengeluar ke tempat-tempat yang memerlukan barang tersebut .

2        Pergangkutan yang cekan dan berkesan dapat mempercepatkan proses perniagaan dan juga memperluaskan pasaran .

Kaitan antara Pengeluar , Perdagangan , dan Perniagaan

 1. 1.      Pengeluaran perdangangan dan perniagaan mempunyai hubungan rapat kerana fungsinya bergantung antara satu sama lain .
 2. 2.      Pengeluaran ialah proses penciptaan nilai faedah melalui penghasilan barang dan perkhidmatan .
 3. 3.      Perdagangan merupakan sebahagian daripada proses pengeluaran . Perdangangan bertangungjawab mengagih dan memindahkan barang dan perkhidmatan sehingga kepada pengguna akhir .
 4. 4.      Penguna dapat memiliki sesuatu barang atau perkhidmatan yang diingini melalui urus niaga . Urus niaga ini disebut sebagai perniagaan .
 5. 5.      Perniagaan ialah salah satu cabang daripada proses perdangangan . Melalui aktiviti menjual dan membeli , pengguna dapat menikmati kepuasaan .
 6. 6.      Kaitan antara pengeluaran , perdangangan , dan perniagaan membawa kepada perkembangan sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat .

Perdagangan-Tingkatan4-Bab1- Asas kepada Perdagangan

Bab 1

Asas kepada Perdangangan

Keperluan dan Kehendak Manusia

 

 1. Keperluan murujuk kepada barangan atau perkhidmatan penting yang membolehkan manusia hidup pada tahap keselesaan yang minimum .
 2. Manusia mempunyai tiga keperluan asas , iaitu makanan , pakaian , dan tempat tinggal .
 3. Manusia mempunyao kehendak terhadap pelbagai barangan dan perkhidmatan untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa dan seronok .
 4. Kehendak manusia tidak terhad kerana manusia sukar dipuaskan . Kehendak manusia semakin bertambah apabila taraf hidupnya meningkat . Oleh itu , manusia perlu membuat pilihan mengikut keutamaan secara rasional .
 5. Perbezaan antara keperluan dengan kehendak :

 

Keperluan

Kehendak

 1. Tuntutan semula jadi manusia
Tuntutan sesuatu yang timbul daripada pengalaman
 1. Wajib dipenuhi untuk terus hidup
Tidak wajib dipenuhi untuk terus hidup
 1. Boleh disusun mengikut keutamaan dalam bentuk hierarki
Keutamaan kehendak terpulang kepada individu
 1. Sama untuk semua manusia
Berbeza-beza mengikut jantina , umur , dan status sosial seseorang
 1. Senang dipenuhi

 

 

Susah dipenuhi 

 

 

 

6. Mengikut Model Hierarki Keperluan Maslow , keperluan manusia disusun mengikut keutamaan kepada tiga tahap , iaitu keperluan fisiologi , keperluan sosial , dan keperluan rohani .

Pengeluaran

 

 1. Pengeluaran meliputi sebarang aktiviti yang menghasilkan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak manusia.
 2. Terdapat dua jenis pengeluaran , iaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung .
 3. Setiap proses pengeluaran menghasilkan nilai faedah . Nilai faedah bermakna sesuatu barang atau perkhimatan itu berupaya memberikan kepuasaan kepada manusia .
 4. Terdapat empat jenis nilai faedah , iaitu nilai faedah bentuk , nilai faedah masa , nilai faedah tempat , dan nilai faedah milikan .
 5. Proses pengeluaran mempunyai tiga cabang yang utama , iaitu perusahaan , perdagangan , dan khidmat langsung .
  1. a.      Perusahaan melibatkan aktiviti pengeluaran yang mendapatkan bahan mentah dari tanah dan laut . Perusahaan meliputi aspek ekstratig , perkilangan , dan pembinaan .
  2. b.      Perdangangan merupakan aktiviti pemindahan dan pertukaran hak milik dari pengeluar asal ke pengguna akhir . Perdangangan termasuklah perniagaan dan bantuan perniagaan .
  3. c.       Khidmat langsung merangkumi perkhidmatan peribadi secara terus kepada orang yang memerlukan . Contohnya pendidikan dan perubatan .

Faktor Pengeluaran

 

 1. Aktiviti pengeluaran melibatkan empat faktor pengeluaran , iaitu tanah , buruh , modal , dan usahawan .
 2. Usahawan akan menggabungkan faktor-faktor pengeluaran secara cekap untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang dapat memberikan sumbangan ekonomi kepada masyarakat dan negara .
 3. Peniaga ialah pihak penjual yang mementingkan keuntungan . Perniaga hanya melibatkan diri dalam aktiviti menjual dan membeli .
 4. Peranan usahawan :
 1. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna
 2. Menghasilkan penemuan dan ciptaan baru
 3. Meninggikan taraf hidup dan kebajikan masyarakat
 4. Mewujudkan peluang pekerjaan
 5. Memberikan sumbangan kepada pembangunan dan perkembangan ekonomi

5.      Ciri-ciri usahawan termasuklah :

a)            Gigih , rajin , dan tidak mudah berputus asa .

b)            Kreatif

c)            Inovatif

d)           Berani menghadapi risiko

Pengkhususan

 

1        Pengkhususan merujuk kepada penumuan tenaga pekerja kepada aktiviti produktif tertentu berdasarkan minat , kebolehan , dan kemahirannya . Pengkhususan dapat menigkatkan kecekapan seseorang individu . Oleh itu , pengkhususan menguntungkan diri dan masyarakat .

2        Terdapat empat jenis pengkhususan , iaitu :

 1. Pengkhususan mengikut pekerjaan (profesion)
 2. Pengkhususan mengikut proses
 3. Pengkhususan antara kawasan
 4. Pengkhususan antarabangsa

3     Kelebihan pengkhususan :

 1. Meningkatkan kecekapan dan kemahiran pekerja
 2. Menjimatkan kos dan masa latihan pekerja
 3. Mempercepatkan proses pengeluaran dengan penggunaan mesin dan jentera
 4. Mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan untuk kemahiran yang berlainan
 5. Menikmati ekonomi pengeluaran dan kos overhead seunit yang rendah
 6. Mencungkil bakat , kemahiran , dan minat pekerja dalam bidang tertentu .

4     Kekurangan pengkhususan :

 1. Mengehadkan daya kreatif dan inovasi pekerja
 2. Melakukan kerja yang berulang-ulang akan menyebabkan pekerja berasa bosan
 3. Mengeluarkan keluaran yang standard dan kehilangan keaslian mutu
 4. Menghadapi pengangguran jika sesuatu kemahiran tidak diperlukan lagi
 5. Proses pengeluaran terikat oleh semua jabatan dan akan mengakibatkan kerugian
 6. Menanggung kos modal tetap yang tinggi

Sistem Barter

 

 1. Pada zaman dahulu , manusia mengamalkan sistem sara diri , iaitu mereka mengeluarkan barang-barang sendiri . Menyedari kelemahan sistem tersebut , manusia kemudiannya menggunakan sisitem pertukaran barang . Sistem ini dikenali sebagai sistem barter .
 2. Sistem barter dilakukan apabila manusia memerlukan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan . Oleh itu , manusia munggunakan barang lebihan keluaran sendiri untuk bertukar dengan pihak lain .
 3. Kelemahan sistem barter :
 4. Masalah kemahuan serentak
 5. Kesukaran untuk membahagi-bahagikan barang yang hendak ditukar
 6. Kesukaran untuk menentukan nilai barang yang hendak ditukar
 7. Masalah peyimpanan nilai
 8. Masalah membawa barang

 

BAB 5 – Pengenalan Kepada Perakaunan Kos

 1. Kos pengeluaran dibahagi kepada 2 komponen iaitu kos tetap dan kos berubah.
 2. Kos tetap ialah kos yang tidak berubah mengikut nilai pengeluaran. Contoh : sewa kilang, gaji pengurus dan insurans kilang.
 3. Kos berubah ialah kos yang berubah-ubah mengikut nilai pengeluaran. Contoh : kos bahan mentah dan kos pekerja kilang.
 4. Dalam penyediaan Akaun Kos Pengeluaran, kos pengeluaran terdiri daripada gabungan kos bahan mentah, kos buruh langsung, belanja langsung, kos overhed dan kerja dalam proses.
 5. Kos buruh langsung ialah kos kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Contoh : operator mesin dan pekerja pembungkusan.
 6. Belanja langsung ialah kos yang melibatkan pembayaran seperti royalti, paten dan reka bentuk produk.
 7. Kos prima = Kos bahan mentah +Kos buruh langsung + belanja langsung
 8. Kos overhed ialah kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. Contoh : Sewa kilang, gaji pengurus kilang dan susut nilai mesin.
 9. Kerja dalam proses ialah barangan yang belum siap diproses.
 10. JUMLAH KOS PENGELUARAN= Kos prima + kos overhed

 

KABUS DI PERBUKITAN (WATAK DAN PERWATAKAN)

Watak dan Perwatakan
 
1. Watak Faridah
 Faridah merupakan watak utama dan dia mempunyai saudara kembar bernama Rahayu.
 Ayahnya berkahwin kali kedua dengan seorang wanita bernama Hamidah.
 Dia terpisah daripada adik kembarnya semasa berusia tujuh tahun akibat ayahnya berpindah ke Pontianak, Indonesia.
 Faridah seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup. Contohnya, dia tabah menghadapi kematian adik kembar kesayangannya, Rahayu akibat barah paru-paru. Selepas itu dia juga kehilangan ibu kesayangannya dan suaminya yang tercinta, Ghazali.
 Faridah seorang yang sangat prihatin akan kanak-kanak istimewa. Contohnya, dia menganggap menjalankan khidmat kepada kanak-kanak istimewa dianggap sebagai satu ibadah.
 Faridah seorang yang beriman. Dia bersolat Tahajud selepas mengalami mimpi Ayu dan ibunya. Dia yakin akan berasa tenang selepas menunaikan solat sunat Tahajud.
 Faridah juga mementingkan ilmu pengetahuan. Contohnya, dia sanggup menggadaikan tanahnya untuk perbelanjaannya semasa berkursus di New Zealand.
 Faridah seorang yang penyayang. Dia sentiasa berusaha memenuhi permintaan anak-anaknya, terutama yang melibatkan penyediaan makanan untuk anak-anaknya, Anne dan Melina.
 Dia juga seorang yang mempunyai jati diri yang tinggi. Walaupun hidupnya senang dan sudah 25 tahun di New Zealand, Faridah sanggup pulang semula ke Malaysia kerana terlalu rindu akan kampung halamannya. Dia juga berjanji akan mengekalkan kerakyatannya sebagai rakyat Malaysia sampai bila-bila.

2. Watak Rahayu
 Rahayu ialah watak sampingan yang penting dan merupakan adik kembar kepada Faridah.
 Dia mengidap penyakit lelah dan dalam kalangan adik-beradiknya, dia dianggap „lembik‟.
 Rahayu dikesan mengidap barah paru-paru, selapas pengsan di perpustakaan.
 Seorang yang suka membaca. Dia dilihat sering menghabiskan masa di kedai buku dan digelar sebagai „ulat buku‟ oleh Azrul.
 Rahayu juga seorang yang rajin. Contohnya dia rajin memasak dan membantu ibunya di dapur sekiranya tiada kuliah.
 Rahayu seorang yang penyayang. Contohnya, disebabkan dia tinggal bersama ayah dan ibu tiri, hatinya amat rindu untuk bertemu dengan ibu kandungnya Salmah.

3. Watak Azrul
 Seorang graduan UPM dan bekas teman lelaki Rahayu.
 Dia seorang mahasiswa yang mencintai alam sekitar. Azrul dan rakan-rakannya telah menaja penubuhan Penubuhan Persatuan Pencinta Alam dan Hutan yang kerap memberi pendedahan kepada murid tentang alam sekitar.
 Azrul seorang yang penyayang. Semasa Rahayu masih hidup Azrul amat menyayanginya dan sentiasa berada di sisi Rahayu ketika Rahayu sakit.
 Azrul juga seorang yang berdikari. Setelah tamat pengajian di universiti, dia tidak berharap untuk makan gaji, sebaliknya dia mahu menjadi penternak kambing.
 Seorang yang gigih berusaha. Dia berjaya menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang penternakan hasil usaha gigihnya itu.
 Seorang yang suka menolong orang. Contohnya, Azrul telah menolong Anne ketika kereta Anne rosak.
 Azrul juga seorang yang menghormati orang tua. Dia telah menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap Pn. Faridah dan Encik Soleh ketika bertandang ke rumah mereka.
 Akhirnya dipaparkan Azrul memperoleh gelaran Datuk.

4. Watak Kamarudin
 Bapa kepada Rahayu dan Faridah.
 Kamarudin digambarkan sebagai lelaki yang kacak. Pada usia 21 tahun, dia telah berkahwin lain.
 Semasa ditugaskan ke Pontianak, Indonesia, dia sanggup memisahkan dan membawa salah seorang anak kembarnya Rahayu daripada ibunya.
 Dia berpangkat Mejar ketika bersara daripada angkatan tentera.
 Seorang yang berjimat cermat kerana dia menyimpan sejumlah wang untuk masa hadapan anak-anaknya.
 Semasa mudanya, dia suka berfoya-foya.
 Seorang bapa yang tidak bertanggungjawab. Contohnya dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Salmah, isterinya.
 Kamarudin pandai menyimpan rahsia. Kewujudan Faridah dirahsiakan daripada isteri keduanya, Hamidah.
 Seorang yanag percaya kepada bomoh. Dia sering membawa Rahayu berjumpa dengan bomoh supaya Rahayu serasi dengan keluarga barunya dan tidak rindu kepada pasangan kembar dan ibunya.
 Akhirnya kehilangan Faridah telah menginsafkan Kamarudin tentang kesilapannya. Kamarudin menunjukkan rasa tanggungjawabnya dengan berusaha mencari Faridah.

5. Watak Salmah Ibu kepada pasangan kembar Faridah dan Rahayu.
 Isteri pertama kepada Kamarudin.
 Usianya menjangkau 50 tahun.
 Seorang yang rajin berdoa. Apabila ditimpa musibah kehilangan Faridah, dia memohon ke hadarat Ilahi agar menjauhi anak kesayangannya itu daripada sebarang bahaya.
 Setelah ditinggalkan oleh suaminya, dia menyara kehidupannya dengan bekerja di sawah.
 Dia sering berduka dan sakit selepas pemergian Rahayu.
 Seorang ibu yang penyayang. Walaupun dia tidak dapat memelihara Rahayu, dia masih tetap menyayangi Rahayu.

6. Watak Benny
 Berasal dari Dubai.
 Nama sebenarnya Jabbar al – Anbia, tetapi dia lebih gemar dipanggil Benny.
 Seorang yang sangat gemar berlayar. Contohnya dia pernah belayar dari Doha hingga ke Sydney.
 Seorang Muslim yang tidak mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Contohnya, dia minum arak di luar pengetahuan ibu bapanya.
 Dia menunjukkan rasa tidak bertanggungjawab. Dia meninggalkan Melina yang sarat mengandung tanpa khabar berita kerana takut ditangkap oleh polis Interpol.
 Dia berjumpa terus dengan Soleh Johnsons dan Faridah untuk melamar Melina.

KABUS DI PERBUKITAN (LATAR MASA,TEMPAT DAN MASYARAKAT)

Latar
 
Latar Masa
1. 6.00 pagi – Rahayu terjaga dari tidur oleh deringan telefon bimbitnya. Dia teringat akan
tugasan MP 3714 yang perlu dihantar pagi itu.
2. 8.00 pagi – Rahayu tiba di perpustakaan untuk mengulang kaji pelajaran bersama Azrul.
3. Waktu pagi– Rahayu terjatuh dan pengsan di perpustakaan.
Faridah terlibat dalam kemalangan.
4. Malam – Pak Imam Sohod mengetuai kanak-kanak kariah membaca Yasin, memohon
kepada Allah supaya diberi petunjuk terhadap kehilangan Faridah di tempat
kemalangan.
Latar
5. 1980 – Sepasang pelancong British hilang di Jalan Gap ketika berbasikal di Kuala
Kubu Baharu ke Bukit Fraser.
6. 1989 – PKM meletakkan senjata di Hatyai.
7. Semasa bersarapan – Kamarudin menerangkan isterinya, Hamidah bahawa kembar Rahayu,
iaitu Faridah menemui kemalangan dan hilang di Bukit Fraser.
8. Waktu pagi – Satu jam selepas Kamarudin meninggalkan rumah untuk mencari Faridah,
Hamidah menerima panggilan yang memaklumkan Rahayu pengsan dan telah dihantar ke hospital UKM.
– Hamidah dimaklumkan oleh Dr Susan , kemungkinan Rahayu menghidap
barah paru-paru.
9. 3.30 petang- Pihak polis menamatkan OPS PDK setelah usaha mencari Faridah dan Iqbal
selama dua minggu menemui kegagalan.
10. 25 tahun- Faridah telah meninggalkan kampung halamannya selama 25 tahun dan
menetap di New Zealand selepas kematian ibu dan suaminya, Ghazali.
11. Dua minggu- Dalam masa dua minggu Benny dan Melina berkenalan, Benny sudah
melamar Melina.
12. Satu pagi – Benny dan Melina tiba di rumah Soleh dan Faridah.
13. Waktu petang – Sebelum majlis perkahwinan Benny dan Melina, Zain berkenalan dengan
Anne.
14. Dua petang- Benny dan Melina tiba di KLIA untuk bekerja di Malaysia.

Latar Tempat
1. Kafetaria di UPM – Rahayu dan Azrul sedang bersarapan
2. Perpustakaan di UPM – Rahayu dan Azrul belajar dan mencari maklumat di
perpustakaan.
– Rahayu pengsan.
3. Rumah Rehat Sri Berkat di Bukit Fraser
– Faridah dan Mastura membawa murid „Sindrom Down‟
seramai 10 orang ke Bukit Fraser.
4. Jalan ke Pekan Raub – Faridah yang terkejut dengan kehadiran Iqbal di dalam
keretanya telah terlibat dalam kemalangan.
5. Smoke House – Rumah Tuan Cecil Renking yang wujud dalam halusinasi
Faridah yang koma selepas terlibat dengan kemalangan jalan
raya.
6. Bukit Kutu – Mejar (B) Kamarudin dan Buyung mencari Faridah dan Iqbal
di dalam hutan sekitar Bukit Kutu.
7. Perkampungan orang Asli
– Tempat Mejar (B) Kamarudin dan Buyong menemui Faridah
dan Iqbal dijumpai selepas dua minggu hilang.
8. Parit Satu, Sungai Besar
– Faridah bertembung dengan Azrul semasa dia menziarahi
kubur Rahayu di Parit Satu.
9. Parit Dua, Sungai Besar
– Kampung Azrul – dia menjalankan projek penternakan
kambing.
10. Rosewood, New Zealand
– Rumah Faridah di New Zealand.
11. Cristchurch di New Zealand
– Sebuah bandar di New Zealand.
12. Marang, Terengganu – Tempat tinggal Benny dan Melina.
13. Cameron Highlands – Tempat penginapan Faridah dan keluarganya ketika mereka
pulang ke Malaysia untuk melawat Melina dan membincangkan perkahwinan Anne dan Zain.

Latar Masyarakat

1. Masyarakat pelajar universiti. Contohnya, Azrul dan Rahayu merupakan penuntut Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia.
2. Masyakat yang cinta akan alam sekitar. Contohnya, Azrul dan teman-temannya banyak mengadakan program pendedahan tentang alam sekitar kepada pelajar-pelajar.
3. Masyarakat yang mengambil berat terhadap kanak-kanak istimewa. Contohnya Faridah, dan Mastura yang bertugas di PDK Suria menganggap berkhidmat kepada kanak-kanak istimewa ialah satu ibadah.
4. Masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Contohnya Faridah dan Salmah dipaparkan sentiasa berdoa apabila menghadapi tekanan atau masalah hidup.
5. Masyarakat yang suka bersedekah. Hal ini digambarkan melalui watak Soleh Johnsons yang suka bersedekah.
6. Masyarakat tentera. Contohnya, Mejar (B) Kamarudin bin Ahmad merupakan bekas pegawai tentera dari 4 RAMD.
7. Masyarakat orang Asli. Tok Batin Senik merupakan Tok Batin bagi masyarakat orang asli yang menyelamatkan Faridah dan Iqbal di Bukit Fraser.
8. Masyarakat yang rindu akan anaknya. Salmah sangat menderita kerana terlalu rindu akan anaknya Rahayu yang telah meninggal dunia. Akhirnya dia meninggal dunia.
9. Masyarakat yang tabah menghadapi cabaran. Faridah yang kehilangan adik kembar, ibu, dan suaminya, tabah menghadapi dugaan dan memulakan hidup baharu di New Zealand.
10. Masyarakat yang berdikari. Azrul tidak mengharapkan kerja makan gaji, sebaliknya mengusahakan penternakan kambing dan tapak semaian untuk menampung kehidupannya.
11. Masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan Islam. Hal ini digambarkan melalui watak Muhamed Attar, dan Benny.
12. Masyarakat yang mempercayai kemampuan bomoh untuk menyelesaikan masalah. Sarjan Yusof mencadangkan misteri kehilangan Faridah dan Iqbal diselesaikan oleh Bomoh setelah pihak polis gagal menemui mereka.
13. Masyarakat yang mempercayai kewujudan makhluk halus. Buyong menegaskan bahawa makhluk halus memang wujud dalam masyarakat kita.

KABUS DI PERBUKITAN (GAYA BAHASA, NILAI DAN PENGAJARAN)

Gaya Bahasa
1. Penggunaan Bahasa Inggeris
Contoh:
 wind breaker, sindrom down, terrace garden, Smoke House

2. Peribahasa
Contoh:
 Peribahasa Melayu– Masa itu emas
 Peribahasa Arab – Masa umpama sebilah pedang tajam, boleh memenggal kepala
jika kita lambat bertindak.
– Perahu sudah di air, pendayung di tangan

3. Personifikasi
Contoh :
 cahaya di sebalik kabus yang sentiasa memberi harapan
 cuaca yang begitu dingin menggigit
 Senja merangkak tua…

4. Hiperbola
Contoh:
 dosa-dosaku sudah melaut banyaknya…
 tetapi kasihnya menggunung bagai anak kandung

5. Simpulan bahasa
Contoh:
 buah mulut

6. Simile
Contoh :
 … bersambung seperti gajah menyusu dengan rumah agam
 … tetapi kasihnya menggunung bagai anak kandung

7. Metafora
Contoh:
 peti kenangan
 Lipatan ingatan

8. Sinkope (singkatan perkataan)
Contoh:
…”Cukup ke? Tak lapar nanti?”

Nilai
1. Nilai kasih sayang.
Rahayu amat merindui kakaknya Faridah yang terpisah sejak mereka berusia tujuh tahun kerana kasih sayangnya yang mendalam terhadap kakak kembarnya itu.

2. Nilai ketabahan.
Faridah tabah menghadapi dugaan yang bertimpa-timpa akibat kematian orang-orang yang disayanginya iaitu adiknya, Rahayu, ibunya, Salmah dan suaminya, Ghazali.

3. Nilai kegigihan.
Azrul gigih berusaha memajukan projek ternakan kambing dan tapak semaiannya hingga berjaya.

4. Nilai bertanggungjawab
Setelah ditinggalkan suami, Salmah bekerja di sawah untuk menampung kehidupannya sebagai memenuhi tanggungjawabnya menjaga dua orang anak lelakinya.

5. Nilai cinta akan tanah air
Sungguhpun sudah 25 tahun menetap di New Zealand, Faridah tetap memegang kerakyatan Malaysia kerana dia amat cinta akan tanah airnya.

6. Nilai taat akan ajaran agama
Semasa di Cameron Highlands, setiap hari Soleh menunaikan sembahyang di masjid secara berjemaah.

7. Nilai mengamalkan budaya bangsa
Datuk Azrul mengenakan baju Melayu Johor dan bersongkok hitam semasa mengunjungi keluarga Faridah di Cameron Highlands.

8. Nilai berdikari
Golongan siswazah tidak seharusnya menunggu tawaran kerja yang diberikan oleh pihak kerajaan atau swasta. Sebagai contoh, Azrul bertekad untuk menjadi penternak kambing dan hasratnya itu dipersetujui oleh bapanya.

9. Nilai cinta akan alam sekitar.
Soleh mahu penebangan hutan untuk membina chalet peranginannya dilakukan dengan lebih terkawal serta dihiasi dengan kebun teh, padang ragut untuk kuda liar, dusun buah-buahan sitrus dan taman-taman bunga.

Pengajaran
1. Kita perlulah mempunyai jati diri yang teguh.
Contohnya, walaupun Faridah sudah 25 tahun tinggal di New Zealand, dia tetap mengingati dan menghargai tanah airnya, Malaysia.

2. Setiap orang perlu gigih berusaha untuk mencapai kemajuan.
Contohnya, Salmah dan Azrul gigih memajukan projek ternakan kambing dan tapak semaiannya hingga berjaya.

3. Setiap ibu bapa perlu bertanggungjawab menjaga anak-anak mereka.
Contohnya, Salmah sanggup bekerja di sawah bagi menampung kehidupan bersama-sama anak kembarnya, Faridah dan Rahayu setelah Kamarudin meninggalkan mereka.

4. Sebagai penganut agama yang taat, kita hendaklah mematuhi ajaran dan tuntutan agama.
Contohnya, Soleh menunaikan sembahyang di masjid pada setiap hari dan selalu menderma kepada badan kebajikan.

5. Kita perlu mengamalkan budaya bangsa kita.
Contohnya, Faridah mengenakan baju kurung dan berselendang semenjak balik ke tanah air.

6. Sebagai seorang siswazah, janganlah terlalu mengharapkan tawaran kerja makan gaji sahaja.
Contoh, Azrul bertekad untuk menjadi penternak kambing dan hasratnya itu dipersetujui oleh bapanya.

KABUS DI PERBUKITAN (Sinopsis Bab1-5)

Bab 1 : Pucuk-pucuk Kayu di Hadapan Matanya

Rahayu sukar bangun pagi kerana menyiapkan tugasan pada malam sebelumnya. Badannya juga kurang sihat. Namun dia bergegas bangun kerana dia berjanji akan ke perpustakaan bersama-sama Azrul. Tepat pukul 8.00 dia tiba di perpustakaan. Azrul mengajak Rahayu bersarapan terlebih dahulu dan mereka berbual-bual tentang tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Rahayu memberitahu dia berasa lega apabila dapat menyiapkan tugasan. Azrul pula menceritakan rancangannya untuk ke KLCC pada hujung minggu kerana menyertai kempen Persatuan pencinta Alam. Kempen itu dinamakan Save Our River untuk menyelamatkan sungai yang tercemar. Rahayu berminat ikut serta dan niat itu dipersetujui oleh Azrul. Mereka berdua memang akrab dan berhasrat untuk berkahwin. Malahan perhubungan mereka juga tidak ditentang oleh ibu bapa masing-masing. Azrul sangat aktif dalam aktiviti alam sekitar. Dia sering menyertai ekspedisi mendaki gunung. Rahayu pula berminat dengan aktiviti Azrul tetapi dia menghidap penyakit asma. Dia merupakan pelajar dalam jurusan pembangunan manusia. Ketika di perpustakaan, tiba-tiba Ayu jatuh dan pengsan. Dia dikejarkan ke Pusat Kesihatan UPM. Ketika itu imbas kembali memaparkan kisah faridah dan Mastura. Faridah mahu ke Raub dengan memandu van. Dia ingin menenangkan fikirannya. Tunangnya telah memutuskan pertunangan mereka tanpa sebarang alasan. Dalam perjalanan tiba-tiba Faridah disapa oleh Iqbal, seorang muridnya yang mengalami sindrom down. Hal ini amat mengejutkan Faridah yang melihat Iqbal bersama-sama Mastura ketika dia bertolak. Faridah hilang kawalan terhadap vannya lalu melanggar penghadang jalan. Vannya terjatuh ke dalam gaung.

Bab 2 : Hilang Tanpa Jejak

Ghazali dan Said iaitu pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat telah ke rumah Faridah untuk menyampaikan berita kehilangan Faridah dan Iqbal. Salmah , ibu Faridah berasa sangat sedih menerima berita itu kerana Faridahlah tempat dia bergantung. Majlis sembahyang hajat dan doa selamat diadakan di kampung diketuai oleh Imam Haji Sohod. Ghazali dan Said pergi ke Bukit Fraser untuk mengetahui maklumat tentang kehilangan Faridah. malam itu mereka ditemani oleh pegawai-pegawai polis telah ke tempat kejadian. Namun mereka hanya dapay melihat van yang berada lebih kurang 50 kaki di dalam gaung. Pihak penyelamat akan menarik van itu keluar dengan bantuan anggota tentera. Malam itu Ghazali dan Said bermalam di Rumah Rehat Gap di Bukit Fraser. Mereka ditemani oleh beberapa orang pegawai polis termasuk Sarjan Yusoff. Keadaan yang terlalu sejuk menyebabkan Ghazali mengenang nasib Faridah dan Iqbal yang masih hilang. Semua usaha yang dijalankan termasuk menggunakan pasukan Senoi Praak untuk mengesan mangsa menemui jalan buntu. Sarjan Yusoff mencadangkan agar mereka menggunakan bomoh kerana bimbang ada pengaruh makhluk halus dalam kejadian tersebut. Akan tetapi Ghazali kurang bersetuju dengan cadangan itu. Mereka hanya mampu berdoa dan akan mendapatkan bantuan helikopter Tentera Udara untuk meneruskan usaha menyelamat.

Bab 3 : Bersarang di Dalam Dada

Berita kehilangan Faridah disampaikan kepada bapanya Mejar(B) Kamarudin yang sudah berkahwin dengan Hamidah tidak memberitahu isterinya tentang Faridah yang merupakan kembar seiras Rahayu. yang membezakan kedua-dua beradik itu ialah Faridah mempunyai lesung pipit dan Rahayu tidak memilikinya. Namun Hamidah tidak menghalang suaminya pergi ke tempat kejadian. Sepeninggalannya Kamarudin , Hamidah mendapat berita tentang Rahayu yang dirawat di Hospital Universiti Kebangsaan, cheras. Pihak hospital mahu berjumpa dengan ibu bapa Rahayu untuk membincangkan masalah kesihatan Rahayu. Azrul menunggu Hamidah ketika wanita itu sampai. Setelah bertemu dengan Rahayu yang terbaring di katil. hamidah diminta untuk bertemu dengan Dr. Susan yang merawat Rahayu. Melalui pemeriksaan Dr. Susan, terdapat tompok-tompok dikesan melalui x-ray dalam dada Rahayu. Tompok-tompok putih itu mula menjalar ke pangkal leher dan menyebabkann leher Rahayu membengkak. Pihak hospital meminta kebenaran agar ujian biopsi ke atas Rahayu dapat dijalankan untuk mengesan sel-sel kanser. Hamidah memberikan kebenaran agar ujian biopsi dijalankan terhadap Rahayu. Setelah menjalani ujian tersebut Rahayu dibenarkan pulang. Azrul membantu Rahayu ketika Rahayu di rumah. Nota-nota kuliah dan tugasan disampaikan kepada Rahayu.

Bab 4 : Air Mata dan Rambut yang Berguguran

Rahayu dirawat di hospital. Dia berasa sangat sedih dengan keadaannya. Azrul tetap datang menemani Rahayu di wad. Keadaan penyakit Rahayu semakin serius. Rambutnya gugur setelah menjalani rawatan kimoterapi. Hamidah juga tetap setia menjaga anak tirinya itu. Perasaan Rahayu bertambah tertekan apanila Suhaila yang menjadi rakannya di wad meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia Suhaila memberikannya beberapa buah novel cinta untuk dibaca. Mejar (B) Kamarudin tidak dapat menahan kesedihan melihat keadaan anaknya yang menderita. Azlin iaitu jururawat yang menjaga Rahayu di wad menjadi teman rapatnya. Azlin melayan Rahayu dengan baik agar Rahayu tidak terlalu tertekan dengan penderitaannya. Dr. susan hanya memberikan masa tiga bulan untuk Rahayu terus hidup. Dalam pada itu, Rahayu tetap mengingati kakaknya faridah yang nasih hilang.

Bab 5 : Bukit Kutu

Faridah yang hilang selepas kemalangan terasa dirinya berada di tempat yang asing. Dia seolah-olah berada di sebuah rumah zaman kolonial. Tempatnya agak eksklusif di sebuah kawasan peranginan tempat tinggi. Tuan rumah itu seorang lelaki kulit putih bernama Tuan Cecil Renking yang fasih berbahasa Melayu. Faridah mula berasa dia tidak berada di alam maya. Dia bertanya bagaimana dia berada di tempat itu. Dia diberitahu bahawa orang Penghulu Garang yang menjumpainya bersama-sama Iqbal lalu dibawa ke situ. Dia diberitahu bahawa tempat itu bernama Bukit Kutu. Ketika dia tidur dia bermimpi bertemu dengan adiknya Rahayu. Mereka berdua seolah-olah berkomunikasi antara satu dengan lain. Rahayu meminta Faridah pulang kerana Bukit Kutu deolah-olah satu dunia yang berbeza. Di hospital Rahayu kelihatan seperti meracau-racau. Dr. Susan berkata perkara itu merupakan kesan morfin iaitu ubat yang digunakan untuk merawat Rahayu. Dr. Susan juga diberitahu oleh Hamidah tentang Faridah. Dr. Susan mula menyedari bahawa ada hubungan bawah sedar antara Rahayu dan Faridah.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers

%d bloggers like this: